رضاتور مروّج فرهنگ زیارت

سامانه "رضا تور" مجری تخصصی تور های مشهد مقدس با هدف تسهیل در سفر زائرین حضرت رضا(ع) توسط شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آرمان پرواز جهان راه اندازی و به ارائه خدمات به ارادتمندان آن حضرت مفتخر است.

حرم امام رضا(ع)

هدف متعالی این مجموعه ترویج فرهنگ زیارت و پیوند هر چه بیشتر جامعه بشری با امام معصوم  این واسطه فیض الهی و مهربان پدر همه انسان هاست.
"رضا تور" تضمین کیفیت خدمات سفر و اقامت ، همچنین حفظ و دفاع از حقوق زائرین محترم (به ویژه هنگام بروز مشکل) را وطیفه ذاتی خود دانسته و تمام تلاش خود را در انجام این تعهد مبذول می دارد.