تور مشهد با قطارتورهای زمینی مشهدمقدس به صورت رفت و برگشت با قطار و اقامت در هتل آپارتمان می باشد. این تورها با قطارهای شش تخته در سایت "رضاتور" موجود می باشند. تورهای دوسرقطار چهارتخته با قیمت 315.000 تومان وجود دارند.


برای دیدن تورهای بیشتر اینجا کلیک نمایید.


#تور با قطار #تور مشهد #تور مشهد با قطار #مشهد